Advertisement

Thank You to Our 2020 Reviewers

    The SLAS Technology Editorial Board and Staff sincerely thank the following individuals who reviewed one or more manuscripts during 2020:
    Mohd Ahmad
    Monique Albert
    William Alley
    Euiwon Bae
    Pierre Baillargeon
    Karl-Heinz Baringhaus
    Mark Bayliss
    Mike Berke
    Brian Boyle
    Mathias Brochhausen
    John Burczak
    Antonio Casini
    Paula Chaves
    Benson Chen
    Liben Chen
    Qingyu Chen
    Hsiao-Wen Chung
    John Conway
    R. Graham Cooks
    Adriano Cruz
    Maciej Daniszewski
    Dino Di Carlo
    Ray Fan
    Stephen Fry
    Norman Gerstner
    Sheraz Gul
    Ashley Hall
    Petra Hanga
    Robert Horvath
    Adam Huang
    Stephen Hughes
    Shaohua Jiang
    Genki Kanda
    M. Ibrahim Khot
    Dong Woo Lee
    Jyong-Huei Lee
    Won Gu Lee
    Hui Li
    Ruiquan Li
    Songpo Li
    Xiaoming Li
    Oi Wah Liew
    Yu-Chen Lo
    Marijana Miler
    Christelle Monville
    Jeff Moore
    Usha Nayak
    Jeffrey Netiz
    Terry Nguyen-Khuong
    Nam-Trung Nguyen
    Judith Nolan
    Michael Oellerich
    Joe Olechno
    Christoph Otto
    İlker Özşahİn
    Joong Yull Park
    David Pechter
    Christopher Phillips
    Vitor Pomin
    Peerapong Pornwongthong
    Patricia Rachinas-Lopes
    Kaushik Raha
    Sivaramakrishnan Rajaraman
    Catherine Rayon
    Saskia Reichelt
    Hao Ren
    Carson Riche
    Karen Roberts
    Tim Ruckh
    Pavel Šácha
    Shinya Sakuma
    Michael Santillo
    Satoshi Sawai
    Todd Shelper
    Steve Shih
    Aleidy Silva
    Ian Sinclair
    Daniel I. R. Spencer
    Jian Sun
    Jian Tang
    Hossein Tavana
    Kerstin Thurow
    Tan Boon Toh
    Peter Torab
    Andreas Traube
    Arne Vandenbroucke
    Ty Voss
    Giovanni Vozzi
    Thu Vuong
    Ben Wang
    Xu Wang
    Christopher Welch
    Stephanie Willerth
    Oilei Wong
    Meng Wu
    Yiqui Xia
    Chenjie Xu
    Yue Yan
    Haoqing Yang
    Li Yao
    David Yeo
    Joe Yeong Poh Sheng
    Edmond Young
    Andy Zaayenga
    Ali Zarrinpar
    Fuming Zhang
    Hui Zhang
    Yi Zhang
    Yi Zheng
    Ninghao Zhu